KWS

Koruza

KWS - najpomembnejši predpogoj za vaš uspeh

Spoštovani proizvajalci in partnerji!

Tudi poljedelstvo tako kot večina dejavnosti, s katerimi se ljudje ukvarjajo, doživlja konstanten razvoj in napredek v vseh segmentih proizvodnje. Posledično se zavedamo, da morajo tudi semena spremljati te tokove, saj so med najpomembnejšimi predpogoji za uspeh v poljedelstvu. Skladno s tem KWS neprenehoma razvija nove sorte in hibride, ki bodo z najvišjim nivojem kvalitete semena omogočili našo skupno rast in uspeh v poljedelstvu. Najboljši dokaz takšnega pristopa in partnerskega odnosa je poslovanje KWS, ki se iz leta v leto širi, KWS sorte in hibridi zavzemajo vedno večje proizvodne površine in vedno več poljedelcev prepoznava KWS program kot optimalen za svojo proizvodnjo. Odlični rezultati, ki jih dosegate v zadnjih letih na vaših proizvodnih površinah potrjujejo dosedanjo kakovost naših izdelkov in so nam v vzpodbudo, da bi bili v prihodnosti še boljši in bi tako zagotovili skupen uspeh v prihajajočih proizvodnih letih.

Želimo vam obilo uspeha pri nadaljnji proizvodnji!

Dr Pavle Sklenar
Generalni direktor

KWS